CLASS บรรยากาศการเรียนการสอน

บรรยากาศการเรียน อบอุ่นเป็นกันเอง เน้นสอนตัวต่อตัว

อาจารย์ผู้สอนอธิบายเข้าใจง่าย เป็นเร็ว ทั้งทฤษฎี และ ปฏิบัติ เลือกวันและเวลาเรียนได้

มีอุปกรณ์ให้ใช้ระหว่างเรียนทุกวิชา